113 26°C

Predviđanja koja se nisu ostvarila za ovu godinu i što se predviđa za 2019.

30. prosinca 2018. 7575 2